چشم‌انداز دانشکده

چشم‌انداز توسعه دانشکده علوم زمین

- ایجاد رشته‌های جدید کارشناسی GIS و سنجش از دور

- ایجاد رشته‌های جدید کارشناسی‌ارشد با گرایش­‌های رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، کانی‌شناسی، زمین‌شناسی زیست محیطی، GIS و سنجش از دور و زمین شناسی نفت

- راه‌اندازی دوره‌های دکتری در گرایش­‌های تکتونیک، چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی و پترولوژی

- احداث و راه‌اندازی آزمایشگاه ژئوشیمی

TOP