کارکنان دانشکده علوم زمین

خانم مهندس صدیقه مقدسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی‌ارشد پترولوژی

کارشناس آزمایشگاه پترولوژی

تلفن:     مستقیم: 35220091-023

داخلی: 334خانم مهندس فرزانه بانی

گرایش تحصیلی: کارشناسی‌ارشد تکتونیک

کارشناس امور آموزشی و اداری

تلفن:     مستقیم: 35220091-023

داخلی: 250

خانم مهندس مرجان مختاریان

مدرک تحصیلی: کارشناسی‌ارشد رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی

کارشناس آزمایشگاه رسوب‌شناسی،سنگ شناسی رسوبی،فتوژئولوژی،زمین شناسی فیزیکی

تلفن:     مستقیم: 35220091-023

داخلی319آقای علی جزوترابی

مدرک تحصیلی: کاردانی نرم‌افزار

متصدی کارگاه مقطع‌گیری

تلفن: 35220091-023

داخلی 336[divider line_type="No Line" custom_height="200"]

3 رتبه برتر