کارکنان دانشکده علوم زمین

 

خانم مهندس صدیقه مقدسی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی‌ارشد پترولوژی

کارشناس آزمایشگاه:

پترولوژی

تلفن:    

مستقیم: 35220091-023

داخلی: 334

 
 

 

خانم مهندس فرزانه بانی

گرایش تحصیلی: 

کارشناسی‌ارشد تکتونیک

کارشناس:

امور آموزشی و اداری

تلفن:    

مستقیم: 35220091-023

داخلی: 250

خانم مهندس مرجان مختاریان

مدرک تحصیلی:

کارشناسی‌ارشد رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی

کارشناس آزمایشگاه:

رسوب‌شناسی،سنگ شناسی رسوبی،

فتوژئولوژی،زمین شناسی فیزیکی

تلفن:    

مستقیم: 35220091-023

داخلی319

 
 

آقای علی جزوترابی

مدرک تحصیلی:

کاردانی نرم‌افزار

متصدی و مسئول:

 کارگاه مقطع‌گیری

تلفن:

مستقیم: 35220091-023

داخلی: 336

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

[divider line_type="No Line" custom_height="200"]

 

3 رتبه برتر