اعضاء هیأت علمی

نام و نام‌خانوادگیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمرتبه علمیدانشگاه و سال اخذ مدرک
دکتر سید سعیدالرضا اسلامیزمین‌شناسیتكتونيكاستادياردانشگاه شیراز 1386
دكتر رضا اهري‌پورزمین‌شناسیرسوب‌شناسياستادياردانشگاه شهید بهشتی 1389
دکتر محمد بشیرگنبدیزمین‌شناسیزمین‌شناسی مهندسیاستادياردانشگاه تربیت مدرس 1388
دكتر علی‌اکبر تقی‌پورجغرافیابرنامه‌ریزی شهریاستادیاردانشگاه تبریز 1393
دکتر نادر تقی‌پورزمین‌شناسیزمين‌شناسي اقتصادياستادياردانشگاه شهید باهنر کرمان 1386
دکتر تیمور جعفریجغرافیاژئومورفولوژیاستادیاردانشگاه تهران 1386
دكتر علي‌اكبر حسن‌نژادزمین‌شناسیزمين‌شناسي اقتصادياستادياردانشگاه شيراز 1384
دكتر سيد محمود حسيني‌نژادزمین‌شناسیچينه‌شناسی و فسيل‌شناسياستادياردانشگاه اصفهان 1385
دكتر محسن خادميزمین‌شناسی تكتونيكاستاديار (بازنشسته)دانشگاه شهید بهشتی 1386
دکتر هوشنگ خیریزمین‌شناسیهیدروژئولوژیاستادیاردانشگاه میسور (هند) 1392
دکتر ابراهیم رحیمیزمین‌شناسیزمین‌شناسی مهندسیاستادیاردانشگاه تربیت مدرس 1391
دکتر الهه زارعیزمین‌شناسیچینه‌شناسی و فسیل‌شناسیاستادیار
دکتر هادی شفائی مقدمزمین‌شناسیپترولوژياستادياردانشگاه شهید بهشتی 1387
دکتر مهدی صرفیزمین‌شناسیچينه‌شناسی و فسيل‌شناسياستادیاردانشگاه تهران 1394
دكتر رضا ظهيريزمین‌شناسیبلورشناسي و كاني‌شناسياستادياردانشگاه وین 1384
دكتر قاسم عسکریزمین‌شناسیمهندسی سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیاییاستادياردانشگاه صنعتی لیائونینگ (چین) 1392
دكتر داود فریدونیزمین‌شناسیزمین‌شناسی مهندسیاستادياردانشگاه بوعلی‌سینا همدان 1392
دكتر قاسم قربانيزمین‌شناسیپترولوژيدانشیاردانشگاه شهید بهشتی 1384
دکتر امیرپیروز کلاهی‌آذرزمین‌شناسیتکتونیکاستادياردانشگاه شیراز 1392
دکتر غلامرضا مقامی مقیمجغرافیاژئومورفولوژیاستادياردانشگاه تبریز 1386
دكتر سيد ناصر هاشميزمین‌شناسیتكتونيكاستادیاردانشگاه شیراز 1383

 


 

بورسیه های دانشکده:

 

نام و نام‌خانوادگیگرایش تحصیلی
آقای غلامرضا مرتضی‌نژادژئوفیزیک
آقای امین نوید‌طلبرسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی

3 رتبه برتر