اعضاء هیأت علمی

 

 
نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی مرتبه علمی دانشگاه و سال اخذ مدرک
دکتر سید سعیدالرضا اسلامی زمین‌شناسی تكتونيك استاديار دانشگاه شیراز 1386
دكتر رضا اهري‌پور زمین‌شناسی رسوب‌شناسي استاديار دانشگاه شهید بهشتی 1389
دکتر محمد بشیرگنبدی زمین‌شناسی زمین‌شناسی مهندسی استاديار دانشگاه تربیت مدرس 1388
دكتر علی‌اکبر تقی‌پور جغرافیا برنامه‌ریزی شهری استادیار دانشگاه تبریز 1393
دکتر نادر تقی‌پور زمین‌شناسی زمين‌شناسي اقتصادي استاديار دانشگاه شهید باهنر کرمان 1386
دکتر غلامرضا مقامی مقیم جغرافیا ژئومورفولوژی استادیار دانشگاه تبریز 1386
دكتر علي‌اكبر حسن‌نژاد زمین‌شناسی زمين‌شناسي اقتصادي استاديار دانشگاه شيراز 1384
دكتر سيد محمود حسيني‌نژاد زمین‌شناسی چينه‌شناسی و فسيل‌شناسي استاديار دانشگاه اصفهان 1385
دكتر محسن خادمي زمین‌شناسی تكتونيك استاديار (بازنشسته) دانشگاه شهید بهشتی 1386
دکتر هوشنگ خیری زمین‌شناسی هیدروژئولوژی استادیار دانشگاه میسور (هند) 1392
دکتر ابراهیم رحیمی زمین‌شناسی زمین‌شناسی مهندسی استادیار دانشگاه تربیت مدرس 1391
دکتر الهه زارعی زمین‌شناسی چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی استادیار دانشگاه تهران 1392
دکتر هادی شفائی مقدم زمین‌شناسی پترولوژي استاديار دانشگاه شهید بهشتی 1387
دکتر مهدی صرفی زمین‌شناسی چينه‌شناسی و فسيل‌شناسي استادیار دانشگاه تهران 1394
دكتر رضا ظهيري زمین‌شناسی بلورشناسي و كاني‌شناسي استاديار دانشگاه وین 1384
دكتر قاسم عسکری زمین‌شناسی مهندسی سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی استاديار دانشگاه صنعتی لیائونینگ (چین) 1392
دكتر داود فریدونی زمین‌شناسی زمین‌شناسی مهندسی دانشیار دانشگاه بوعلی‌سینا همدان 1392
دكتر قاسم قرباني زمین‌شناسی پترولوژي دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 1384
دکتر امیرپیروز کلاهی‌آذر زمین‌شناسی تکتونیک استاديار دانشگاه شیراز 1392
دكتر اسماعیل نجفی جغرافیا ژئومورفولوژی استاديار دانشگاه خوارزمی 1394
دكتر سيد ناصر هاشمي زمین‌شناسی تكتونيك استادیار دانشگاه شیراز 1383

دکتر امین  نوید طلب

 

دکتر غلامرضا مرتضی‌نژاد

زمین‌شناسی

 

ژئوفیزیک

رسوب شناسی و سنگهای رسوبی

 

زلزله شناسی

استادیار

 

استادیار

دانشگاه تهران 1395 

 

 دانشگاه تهران 1397


بورسیه های دانشکده:

 

 
نام و نام‌خانوادگی گرایش تحصیلی
آقای غلامرضا مرتضی‌نژاد ژئوفیزیک
TOP