کارگاه مقطع‌گیری

معرفی خدمات آزمایشگاهی کارگاه مقطع‌گیری دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان

 

  • تهیه مقطع نازک (Thin Section)

  • تهیه مقطع صیقلی (Polish Section)

  • تهیه مقطع نازک صیقلی (Thin Polish Section)

  • تهیه مقطع دوبر صیقلی (thin double Polish Section)

  • آماده‌سازی نمونه پودرشده توسط دستگاه هاون برقی آگات RM200

  • رنگ‌آمیزی مقاطع نازک

  • برگزاری دوره‌های آموزش کارگاه مقطع‌گیری

     دستگاههای برش و تهیه مقاطع نازک موجود در کارگاه، مدل Buhler می باشد.

 

TOP