معرفی خدمات آزمایشگاهی کارگاه مقطع‌گیری دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان

 

  • تهیه مقطع نازک (Thin Section)
  • تهیه مقطع صیقلی (Polish Section)
  • تهیه مقطع نازک صیقلی (Thin Polish Section)
  • تهیه مقطع دوبر صیقلی (thin double Polish Section)
  • آماده‌سازی نمونه پودرشده توسط دستگاه هاون برقی آگات RM200
  • رنگ‌آمیزی مقاطع نازک
  • برگزاری دوره‌های آموزش کارگاه مقطع‌گیری