آزمایشگاه تکتونیک تجربی

آزمايشگاه تكتونيك تجربي شامل دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت مدل سازي تكتونيكي از جمله شامل جعبه برش، دستگاه برش کششی، برش فشارشی، فشارشی و کششی می باشد.

TOP