آزمایشگاه فتوژئولوژی

آزمايشگاه فتوژئولوژي دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان دارای وسايل و تجهيزات لازم جهت تهيه نقشه هاي زمين شناسي از جمله استريوسكوپ هاي آينه اي،استريوسكوپ هاي جیبی و دستگاه پلاتر می باشد.

در اين آزمايشگاه مجموعه اي از عكس هاي هوايي،نقشه هاي توپوگرافي و نقشه هاي زمين شناسي مناطق مختلف ايران جهت دسترسی و استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در گرایش زمین شناسی و ژئومورفولوژی گرد آوري شده است.

نمای کلی

نمای کلی

تجهیزات

تجهیزات

تجهیزات

TOP