آزمایشگاه زمین‌شناسی اقتصادی

آزمايشگاه زمين شناسي اقتصادي مجهز به ميكروسكوپ هاي انعكاسي و انكساري مدل Olympus جهت مطالعه مقاطع نازک و صیقلی کانی ها و سنگ ها می باشد که برای آموزش دانشجویان دوره کارشناسی و همچنین برای انجام امور پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده می شود.

همچنین این آزمایشگاه مجهز به امکانات میکروسکوپی جهت مطالعه سیالات درگیر ( میانبارهای سیال) برای تعیین دما و شوری محلول های گرمابی است. این دستگاه جنبه پژوهشی داشته و برای مطالعات پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده می شود و مجهز به دستگاه گرم و سرد کننده LinCow می باشد.

TOP