آزمایشگاه کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی

[vc_row type="in_container" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" width="1/1"][vc_column_text]

تجهیزات و امکانات آزمايشگاه کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی:

  • - ميكروسكوپ‌هاي پلاريزان (مدل Leitz) جهت مطالعه مقاطع نازک کانی و سنگ

  • - مقاطع نازک از کانی‌ها و سنگ‌های آذرين، دگرگونی و رسوبی

  • - نمونه‌های دستی از کانی‌ها و سنگ‌های آذرين، دگرگونی و رسوبی

  • - دستگاه عکسبرداری (Olysia) از مقاطع نازک

  • - تلویزیون متصل به میکروسکوپ جهت مشاهده مقاطع

  • - میکروسکوپ مجهز به U-Stage برای اندازه‌گیری محورهای کریستالوگرافی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type="in_container" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" width="1/1"][/vc_column][/vc_row][vc_row type="in_container" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" width="1/1"][/vc_column][/vc_row]

نمای کلی

نمای کلی

نمای کلی

تجهیزات

میکروسکوپ پلاریزان اصلی

نمونه سنگ های درون آزمایشگاه

مطالعه مقاطع زیر میکروسکوپ

TOP