به وبگاه دانشکده ی علوم زمین دانشگاه دامغان خوش آمدید

دانشکده علوم زمین

دانشکده علوم زمین

باداب سورت

توف های سبز (15 کیلومتری جاده دامغان به ساری)

خزه های سنگی

ساختار چینه ای(مسیر لرستان به اندیمشک)

PREV
NEXT

دانشکده علوم زمين به عنوان اولین گروه آموزشی دانشگاه، در سال 1371 با پذیرش 35 دانشجو و تحت نام "گروه زمين‌شناسی" فعالیت خود را با گرایش "زمین شناسی محض" آغاز نموده است.
در سال 1387 گرایش "زمین شناسی کاربردی" به رشته های دانشکده علوم زمین افزوده شد و در سال 1391 با اتمام پذیرش دانشجویان زمین شناسی کاربردی، اولین دوره دانشجویان ژئومورفولوژی در این دانشکده پذیرفته و مشغول به تحصیل شدند.در حال حاضر این دانشکده در رشته های زمين‌شناسی محض و ژئومورفولوژی (جغرافیا) در مقطع کارشناسي و گرایش‌­های زمین‌ساخت (سال تأسیس 1383)، چينه‌شناسی و فسيل‌شناسی (سال تأسیس 1386)، پترولوژی، زمین‌­شناسی مهندسی و زمين‌شناسی اقتصادی (سال تأسیس 1386) در مقطع کارشناسي‌ارشد دانشجو می‌پذيرد.

TOP